ECDL profil Didactic

INSCRIEREPret 790 leiPermisul European de Conducere a Computerului (European Computer Driving Licence) – ECDL este cel mai răspândit standard internaţional de certificare a abilităţilor de utilizare a computerului.

Certificarea ECDL PROFIL DIDACTIC se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar și se obţine în urma promovării a 6 module fixe obligatorii:
Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.

AVANTAJE!

! Conform Ordinului nr. 3881 din 11.06.2013 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile, cadrele didactice din învăţământul preuniversitar care obţin Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC  beneficiaza de 25 credite profesionale transferabile.

! Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar care obţin Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC beneficiaza de 0,75 puncte la comisia de evaluare pentru concurs directori, inspector, etc in invatamant.

* Simulari ECDL si acces la materiale didactice (suport curs, prezentari, tutoriale video) pe plaforma e-learning a centrului edu.olimpnet.ro.

 

COMPETENTE DOBANDITE

Dupa absolvirea celor 6 module, un candidat va ști să:

Utilizarea computerului (Windows)

Instrumente online (Internet Explorer si Microsft Outlook)

·   Înțeleagă conceptele cheie cu privite la ITC, computere, dispozitive și software.

·   Lucreze eficient pe desktop-ul computerului utilizând pictograme și ferestre.

·   Ajusteze principalele setări ale sistemului de operare și să utilizeze funcția Help.

·   Creeze un document simplu și să îl tipărească la o imprimantă disponibilă.

·   Definească principalele concepte ale managementului fișierelor și să organizeze eficient fișierele și directoarele.

·   Înțeleagă concepetele cheie legate de stocarea datelor și să utilizeze aplicații software de arhivare și dezarhivare a fișierelor de dimensiune mare.

·   Înțeleagă conceptele de bază legate de rețele și opțiunile de conectare și să se poată conecta la o rețea.

·   Înțeleagă importanța protejării datelor și dispozitivelor împotriva virușilor și să cunoască importanța realizării unui backup al datelor.

·   Definească recomandările legate de IT ecologic, accesibilitate și sănătate în lucrul cu computerul.

·   Înțeleagă conceptele de bază legate de navigarea pe Internet și securitatea online.

·   Utilizeze un browser web și să stabilească setările acestuia, să memoreze pagini favorite (bookmarks), să salveze și să tipărească pagini web.

·   Efectueze o căutare online pentru a obține informații și să evalueze critic conținutul web obținut.

·   Înțeleagă aspectele cheie legate de drepturile de autor și protecția datelor.

·   Înțeleagă conceptele de bază legate de comunități online, comunicare și poștă electronică.

·   Primească și să trimită mesaje și să stabilească setări ale mesajelor.

·  Efectueze căutări ale mesajelor, să le organizeze și să utilizeze calendare.

Editare de text (Microsoft Word)

Calcul tabelar (Microsoft Excel)

·   Lucreze cu documente și să le salveze în diverse formate.

·   Folosească opțiunile aplicației, precum funcția Help și opțiunile de creștere a productivității.

·   Creeze și editeze documente de dimensiuni mici, care apoi vor fi partajate și distribuite.

·   Aplice diverse formate documentelor; să recunoască cele mai bune practici în alegerea opțiunilor adecvate de formatare.

·   Insereze tabele, imagini și obiecte desenate în cadrul unui document.

·   Pregătească documentele în vederea realizării unei îmbinări de corespondență.

·   Ajusteze setările paginii documentului.

·  Realizeze verificarea ortografică și gramaticală a textului înaintea tipăririi documentului.

·   Lucreze cu registre de calcul și să le salveze în diverse formate.

·   Introducă date în celule; să folosească cele mai bune practici în crearea listelor.

·   Selecteze, sorteze, copieze, mute și șteargă date.

·   Editeze rânduri și coloane în cadrul unei foi de calcul.

·   Copieze, mute, șteargă și redenumească foi de calcul.

·   Creeze formule matematice și logice utilizând funcții standard; să utilizeze cele mai bune practici în crearea formulelor; să recunoască erorile apărute în formule.

·   Formateze numere și text, conținute în registrul de calcul.

·   Creeze și formateze grafice pentru o reprezentare sugestivă a datelor.

·   Ajusteze setările paginii.

Baze de date (Microsoft Access)

Prezentări (Microsoft Powerpoint)

·   Ințeleagă ce este o bază de date și cum este organizată.

·   Creeze o bază de date simplă și să vizualizeze conținutul acesteia în diverse moduri.

·   Creeze un tabel; să definească și să modifice câmpurile și proprietățile acestora; să introducă și să editeze datele într-un tabel.

·   Sorteze și filtreze un tabel sau formular; să creeze, modifice sau ruleze interogări pentru a extrage anumite informații din baza de date.

·   Înțeleagă ce este un formular; să creeze un formular pentru a introduce, modifica și șterge înregistrări și date.

·  Creeze rapoarte și să le tipărească.

·   Lucreze cu prezentări și să le salveze în diverse formate.

·   Înțeleagă modurile de vizualizare ale unei prezentări și utilitatea lor; să aleagă diverse aspecte și formate de diapozitive.

·   Introducă, editeze și formateze text în cadrul unei prezentări.

·   Recunoască cele mai bune practici în aplicarea unui titlu unic diapozitivelor.

·   Creeze și formateze grafice pentru o reprezentare sugestivă a informațiilor.

·   Insereze și editeze imagini și obiecte desenate.

·   Aplice prezentării efecte de animație și tranziție.

·  Verifice și corecteze conținutul prezentării înaintea tipăririi șisusținerii acesteia.

INSTRUIRE

Instruirea se poate face la sala in prezenta unui trainer ECDL  sau pe platforma e-learning prin accesarea materialelor didactice (suport curs, prezentari, lectii video) . Deasemenea la sediul centrului candidatii pot rula simulari oficiale ECDL care contin intrebari foarte asemanatoare celor de la examen.

Va stam la dispozitie pentru orice nelamurire prin:


e-mail: office@olimpnet.ro


telefon: +40 760 676 800‬


facebook: https://m.facebook.com/olimpnet/

Aboneaza-te gratuit pentru a fi la curent cu detalii suplimentare despre acest produs educational sau alte produse similare
ABONARE