DETALII


      0760.676.800

   office@olimpnet.ro

Cursuri in destinatii turistice

Organizam cursuri, seminarii, ateliere, activitati, evenimente si experiente educationale, de formare, de perfectionare sau reconversie profesionala si dezvoltare personala in orice destinatie din Romania.

Astfel, puteti opta pentru un produs din oferta standard sau din grilele noastre de programe in parteneriat cu Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti.

De asemenea, puteti cere produsul personalizat pe care dvs. sau organizatia (institutia) in care va desfasurati activitatea il doriti. Trimiteti solicitarea la office@olimpnet.ro

 

Cateva dintre cursurile noastre organizate in diverse destinatii din Romania:

 1. EXPERT PREVENIRE SI COMBATERE A CORUPTIEI
 2. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE. LEGISLATIE SI POLITICI MANAGERIALE APLICATE. REVISAL
 3. SCRIEREA CERERII DE FINANTARE IN CONTEXTUL PERIOADEI DE PROGRAMARE 2014 – 2020
 4. MANAGEMENTUL SI GESTIUNEA DESEURILOR
 5. CONTROL INTERN SI CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
 6. NOUTATI LEGISLATIVE IN CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE
 7. MANAGEMENTUL COMUNICARII, RELATIILE PUBLICE SI INTERACTIUNE CU MASS – MEDIA
 8. CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI CONTROLUL LEGISLATIEI ACTELOR ADMINISTRATIVE
 9. INSPECTOR SALARII. APLICATII PRACTICE SI SOLUTII LA PROBLEMATICA SALARIZARII IN 2015
 10. MANAGEMENTUL SI ATRIBUTIILE DE CONTROL SI INSPECTIE PENTRU POLITIA LOCALA
 11. MANAGEMENTUL SI AUDITUL DE DESEURI
 12. MANAGEMENTUL SI GESTIUNEA FINANCIARA A PROIECTELOR CU FINANTARE NERAMBURSABILA –RISCURI SI CONTROL
 13. INSTRUMENTE DE ANALIZA A DATELOR SI CALCUL TABELAR
 14. STRATEGII IN CADRUL INSTITUTIILOR/SERVICIILOR PUBLICE. PROTECTIA DATELOR SI A INFORMATIILOR GESTIONATE
 15. EXPERT LEGISLATIA MUNCII
 16. ECDL AVANSAT – BAZE DE DATE ACCESS
 17. MANAGEMENTUL STRUCTURILOR DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI STARE CIVILA. PROTECTIA DATELOR SI A INFORMATIILOR GESTIONATE

 

Alte cursuri:

 1. PARTENERIAT PUBLIC – PRIVAT
 2. MANAGEMENTUL PROIECTELOR CU FINANTARE EUROPEANA/MANAGER PROIECT
 3. PROGRAME EUROPENE 2014 – 2020. SOLUTII DE FINANTARE / EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE
 4. AMENAJAREA TERITORIULUI LA NIVEL DE COMUNA, ORAS, JUDET
 5. GESTIONAREA DOCUMENTELOR UNEI INSTITUTII PUBLICE
 6. MANAGEMENTUL ACTIVITATILOR DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA
 7. EVALUATOR PROIECTE
 8. RESURSE UMANE
 9. REGISTRUL AGRICOL
 10. MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE SI DE ASISTENTA SOCIALA
 11. COORDONATOR IN MATERIE DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA
 12. ACHIZITII PUBLICE
 13. ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE
 14. COMUNICARE SI RELATII PUBLICE
 15. IMAGINEA SI REPUTATIA LOCALITATII/DESTINATIEI. MARCA DESTINATIEI. MARCA LOCULUI
 16. PLANIFICAREA SI ORGANIZAREA EVENIMENTELOR
 17. CADASTRU
 18. FORMATOR
 19. ECONOMIE SI DEMOGRAFIE URBANA SI REGIONALA
 20. DEZVOLTARE SPATIALA IN RELATIE CU PROGRAMELE OPERATIONALE 2014 – 2020
 21. STRATEGII DE DEZVOLTARE LA NIVEL LOCAL SI JUDETEAN 2014 – 2020
 22. TEHNICI DE RELAXARE SI ELIBERARE A STRESULUI. MANAGEMENTUL TIMPULUI.
 23. BUGETUL INSTITUTIEI. FINANTE – CONTABILITATE
 24. CODUL FISCAL. CODUL DE PROCEDURA FISCALA


copyright © olimpnet.ro 2021