Programare web cu baze de date – PHP/MySQL

26.11.2020

Competente

Utilizarea limbajului PHP pentru prelucrarea datelor la nivel de server si pentru comunicarea cu o baza de date MySQLRealizarea de formulare simple sau complexe, validare si procesare datelor din formulareRularea si testarea aplicaţiilor PHP pe calculatorul propriu Capacitatea de a înţelege si folosi eficient limbajul PHP la un nivel mediuScrierea instrucţiunilor de extragere inserare actualizare si ştergere înregistrări din » citeste mai mult.

Access avansat: Utilizarea limbajului SQL pentru interogarea unei baze de date Access si generarea rapida a rapoartelor

26.11.2020

Competente

Intelegerea conceptelor generale de baze de dateCunoasterea obiectelor unei baze de date cu exemplificare pe Microsoft Access Cunoasterea instrucțiunilor SQL LDD, pentru definirea și modificarea structurii bazei de date și a tabelelorCunoasterea si utilizarea instrucțiunilor SQL LMD, pentru gestionarea înregistrărilor : selectieinserare actualizare stergereCrearea de  interogări cu si fara grupare, cu precizare conditii complexe, utilizând funcții predefinite, uniuni, » citeste mai mult.

Access avansat: Proiectarea, crearea si utilizarea unei baze de date Access. Normalizare, tabele, relatii, formulare, interogari , rapoarte

26.11.2020

Competente dobândite

 Definească concepte cheie legate de dezvoltarea și utilizarea bazelor de date. Creeze o bază de date relațională utilizând opțiuni avansate de creare a tabelelor și de construire a legăturilor dintre tabele. Proiecteze și utilizeze interogări pentru crearea de tabele, actualizarea, ștergerea și adăugarea datelor în tabele. Prelucrarea interogărilor utilizând metacaractere, parametri și câmpuri calculate. Utilizeze controale și subformulare » citeste mai mult.

Excel expert: Profesor eficient in utilizarea functiilor de calcul si instrumentelor de analiza Excel

26.11.2020

Tematica

Utilizarea functiilor in formule:Functii matematice si statistice: SUM, AVERAGE, COUNT, SUMIF,SUMIFS, FREQUENCY, ROUND, INT..Functii de informare : ISTEXT, ISNUMBER, ISERROR Functii logice: functia conditionala IF, AND, ORFunctii data calendaristica : YEAR, MONTH, DAY, EDATE, EOMONTH .. Functii DATABASE pentru realizare de calcule agregate: DSUM, DAVERAGE, DCOUNT, DMAX …Functii pentru lucrul cu texte: LEN, LEFT, RIGHT, MID, SEARCH, CONCATENATE, REPLACE, » citeste mai mult.

Excel avansat: Profesor eficient in filtrarea, validarea, centralizarea si realizarea graficelor in aplicatiile Excel

26.11.2020

Competente dobândite

Însușirea notiunilor generale de calcul tabelarCunoașterea tehnicilor de importare si exportare a datelorCapacitatea de a edita, copia, formata, sorta si filtra informatiaCapacitatea de a crea campuri calculate folosind formule cu functii care sa prelucreze datele existenteUtilizarea functiilor de agregare de tip DATABASECunoasterea instrumentelor de sintetizare Utilizarea instrumentului TABEL PIVOTCapacitatea de a interpreta cerintele si rezultateAplicarea unor opțiuni » citeste mai mult.

Word Avansat: Lucrul cu documente complexe: proiecte didactice, licenta, master – Cuprins, Figuri, Referinte, Sectiuni, Corectare, Note, Index

26.11.2020

Competente
Cursantii vor sti sa:

lucreze cu documentele şi să le salveze în diferite formate. folosească opțiuni destinate creşterii productivității, precum funcția Help creeze şi să editeze documente word ce vor fi partajate şi distribuite. aplice diverse formatări documentelor. insereze tabele, imagini şi să deseneze obiecte grafice. realizeze operațiile pentru îmbinarea de corespondență. ajusteze opțiunile » citeste mai mult.