Curs cu credite pentru cadre didactice – “Comunicarea eficienta si solutionarea/negocierea conflictelor in mediul educational” (13 credite), Buzau, 18-20 octombrie 2019

INSCRIERE


Olimp Net organizeaza cursul “Comunicare eficienta si solutionarea/negocierea conflictelor in mediul educational” (13 credite), in perioada 18 – 20 octombrie 2019, la sediul Olimp NET din Buzau.

Pret 230 lei.

  Titlul programului:

 „Comunicarea eficienta si solutionarea/negocierea conflictelor in mediul educational”

  Tipul de program: Formare continuă

  Publicul ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

  Justificarea ofertei:

  Datele UNICEF evidentiazǎ cǎ in 80,8% din scolile din mediul urban si 65,7% din mediul rural, s-au inregistrat acte de violenta grava ale elevilor. Cursul „Comunicarea eficienta si solutionarea/negocierea conflictelor in mediul educational” vine în întâmpinarea dificultăților cu care se confruntă școala in privinta comportamentelor agresive, in vederea prevenirii sau diminuarii acestora.

Modulele tematice:

Modul I – Metode si tehnici de comunicare eficientă

Modul II – Violenta vs. agresivitate – forme de manifestare

Modul III – Strategii inovative de management al conflictelor

Modul IV – Promovarea unei culturi a pǎcii şi a unei atitudini reconciliante

Scopul: Scopul cursului este acela de a dezvolta abilitățile cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar de comunicare eficienta cu elevii si parintii și competențele acestora de rezolutie a conflictelor in general si de mediere a conflictelor elev-elev, elev – profesor, in mod special, prevenind sau diminuand astfel violenta in scoala.

Competenţele vizate:

IV.6.Competenţe generale:

 • Competenţe psiho-pedagogice
 • Competenţe referitoare la managementul clasei
 • Competenţe sociale
 • Competenţe complementare: ( compentenţe digitale, competenţe de consiliere)

IV.7.Competențe specifice:

 • Utilizarea unor modele, metode si tehnici adecvate de cunoaştere şi tratare diferenţiată a elevilor
 • Folosirea comunicǎrii empatice profesor – elev, implicând ascultarea empatică, încurajarea schimbului de opinii intre elevi si acceptarea diferenţelor de opinie
 • Utilizarea metodelor și strategiilor adecvate educației nonformale
 • Manifestarea deschiderii față de tendințele inovatoare necesare dezvoltării profesionale
 • Autoevaluarea corectă a activităţilor/proiectelor de prevenire/mediere a conflictelor si imbunătaţirea acestora in funcție de feedback-urile elevilor şi rezultatelor obţinute
 • Gestionarea eficientă a proceselor de integrare şcolară a elevilor şi de relaţionare la nivelul clasei si şcolii
 • Cunoaşterea si consilierea diferențiatǎ a elevilor
 • Inlocuirea tipurilor de comunicare neeficientă a elevilor cu comunicarea asertivă
 • Identificarea si rezolvarea conflictelor dintre elevi
 • Abordarea eficientǎ a cazurilor de bullying, cyberbullying
 • Aplicareea unor metode eficiente de management al emotiilor negative
 • Manifestarea unei atitudini deschise, empatice și lipsite de prejudecăți faţă de elevi şi familiile acestora
 • Motivarea elevilor să devină la rândul lor activi în programele de prevenţie a violentei in scoala , crescând impactul asupra comunitǎtii şcolare
 • Proiectarea unor activităţi extraşcolare pentru promovarea metodelor non violenete de solutionare a conflictelor
 • Aplicarea unor strategii eficiente de comunicare si consiliere a familiei în soluționarea conflictelor sau cazurilor de agresivitate in scoalǎ
 • Utilizarea tehnologiilor digitale si a  resurselor TIC pentru prevenirea violentei in scoalǎ

Strategiile: Lucrul in echipă, dialog-dezbatere, brainstorming, introspectia, studiu individual, joc de rol, activităţi practice (exercitiu, simulare)

Modul de certificare: Atestat de formare continuă a personalului didactic –13 credite

Alte detalii la telefon 0760.676.802

Termen limita pentru inscriere: joi, 17 octombrie 2019

Va stam la dispozitie pentru orice nelamurire prin:


e-mail: office@olimpnet.ro


telefon: +40 760 676 802‬


facebook: https://m.facebook.com/olimpnet/

Aboneaza-te gratuit pentru a fi la curent cu detalii suplimentare despre acest produs educational sau alte produse similare
ABONARE